Latest Updates

Tanggap Wacana Mengeti Dina Kartini

Assalamu'laikum Wr.Wb.
Para rawuh kakung ingkang satuhu kinurmatan.
Pengetan dinten Kartini punika kita adani, awit saking kadereng ngurmati lelabetipun para pahlawan bangsa ingkang sampun ngrumiyini ketimbalan ing pangahyaning Pangeran. Para wicaksana sampun paring seseluh, bilih bangsa ingkang kinurmatan puniko bangsa ingkang saget ngurmati lelabetipun para pahlawan. Kita mboten remen menawi dipun wastani bangsa utami ingkang mboten kinurmatan, bangsa ingkang aji.
Kanjeng Nabi Muhammad paring dawuh: "kaum wanita kui jejer dadi saka gurune negara. Yen wanita sawijining bangsa kuwi bobrok, bakal bobok negarane. Kula aturi menggalih kados pundi menawi  estri sami ngansa-angsa bandha, tansah ndesek kakunge dipun uja kamurkaning bab bandha. Kakung mesti badhe tumindhak nalsir saking samesthanipun. Ingkang wonten kalodhangan lajeng sami korupsi, nguleri bandha negeri.

Para rawuh, dene kewajiban pawestri ingkang maketan wau dipun gesangaken malih lan dipun pandhengi dening Raden Ajeng Kartini. Panjenenganipun pengin mulihaken hakipun kaum estri ingkang jaman samanten dipun rampas deneng penjajah. RA Kartini mboten namung berjuang kangge kelompok lan golonganipun. Sanajan penjenenganipun golongan bangsawan, nanging perjuanganipun kangge kawula sedaya. Panjenenganipun ada-ada utawi ngadani Sekolah Pawestri, supados tiyang estri ugi pinter kados tiyang kakung.
Sinaosa RA Kartini berjuang nuju emanipasi/hak sami antavvisiun priya lan wanita, nanging tetep anut kodrat mboten sami kaliyan priya. Tetep kakung punika pemimpinipun wanita. Bapak tetep minangka pemimpin rumah tangga.
Ing wusana, mangga sami ndedonga mugi-mugi gegayuhan luhuripun RA kartini, saged tansah kajiwa wonten ing pribadinipun RA. Kartini jaman samangke, sahengga ambabar ganda arum nuju kuncaranipun bangsa Nuswantara.
Mekaten, sedaya kalepatan nyuwun pangapunten, Matur nuwun.
Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

0 Response to " Tanggap Wacana Mengeti Dina Kartini "

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan baik & Relevan dengan conten Artikel, Dilarang menyisipkan Link Hidup. jika Teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu diperbolehkan, Terima kasih.


Obat Sipilis
Obat Raja Singa
Obat Kencing Nanah
Obat Gonore
Obat Herpes
Obat Kutil Kelamin
Obat Jengger Ayam
Obat Kondiloma Akuminata
Obat ketuat kemaluan
Obat panu Kadas kudis
Obat Gatal dan Eksim
Obat Kewanitaan
Obat Keputihan
Obat Perapet Vagina
obat Wasir
obat Ambeien
obat Ambejoss
Obat Kanker Herbal
obat kutil kelamin
Ciri gejala Sipilis
Obat Sipilis