Latest Updates

Cerita Timun Emas Dalam Bahasa Jawa

Timun Emas
Timun emas anake Mbok Randa Sambega. Uripe nrekasa banget, amarga mlarat.
Timun emas disiya-siya kanca-kancane. Timun emas iku bocah ayu, sregep lan apik atine. Dheweke duwe jimat, wujude uyah, dom lan trasi.
Ing sawijining dina, desa Sambega ketekan Buta Ijo. Wong-wong pada wedhi. Tekane buta ijo mau arep golek pangan.
Wiwitane mung mangan kewan-kewan bae. Suwe-suwe bareng kewan wis entek, ganti mangan bocah. Wong Sambega banjur padha ngulpuk, dipimpin lurahe. Wong-wong lanang arep ngalwan buta ijo. Bareng Butane teka, wong-wong pada ngroyok.
Ana sing menthungi, nendhang, malah ana sing mbacoki. Butane ora mati. Kelaran bae ora. Suwe-suwe butane nesu. Wong-wong dikipatake mencelat. Wong sadesa sansaya wedi. Butane banjur njupuki bocah-bocah ing desa Sambega mau, dipangan. Wiwitane mung dipilih bocah sing lemu-lemu bae, suwe-suwe tekan sing kuru barang.

Ing dina-dina candhake, Buta Ijoa tekan omahe Mbok Randa Sambega. Buta wau weruh Timun Emas, Timun Emas diparani. Timun Emas wedi banjur mlayu. Butane terus nututi. Barang meh wis kecekel, Timun Emas mbuwang uyahe. Uyah malih dadi kebon timun.
Butane banjur kesenengen mangan timun, lali ora nututi Timun Emas. Bareng Timune Wis enteng, butane ngoyak Timun Emas maneh. Bareng wis meh kecekel, Timun Emas mbuwang dom jimate. Sanalika ing kono ana alas gedhe. Butane kangelen olehe nututi Timun Emas. Timun Emas mlayu terus. Suwe-suwe butane bisa metu saka alas mau, ngoyok Timun Emas. Bareng arep kecekel maneh, Timun Emas nguncalake trasine.
Ing kono banjur ana rawa endhut kang jero. Butane kecemplung endhut mau, klelep banjur mati.
Timun Emas wusanane kepethuk karo Pangeran ing Jenggala. Deweke diajak menyang Kraton, uripe kepenak.

0 Response to " Cerita Timun Emas Dalam Bahasa Jawa "

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan baik & Relevan dengan conten Artikel, Dilarang menyisipkan Link Hidup. jika Teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu diperbolehkan, Terima kasih.


Obat Sipilis
Obat Raja Singa
Obat Kencing Nanah
Obat Gonore
Obat Herpes
Obat Kutil Kelamin
Obat Jengger Ayam
Obat Kondiloma Akuminata
Obat ketuat kemaluan
Obat panu Kadas kudis
Obat Gatal dan Eksim
Obat Kewanitaan
Obat Keputihan
Obat Perapet Vagina
obat Wasir
obat Ambeien
obat Ambejoss
Obat Kanker Herbal
obat kutil kelamin
Ciri gejala Sipilis
Obat Sipilis