Latest Updates

Contoh Pidato Bahasa Jawa SD MI

Assalamu’alaikum Warohmatullohi wabarokatuh.....

Bpk Penilik Madrasah ingkang kinormatan,
Poro dewan guru ingkang kinormatan,
Poro dewan juri ingkang kinormatan,
Lan rencang – rencang inkang kulo tresnani.

Wonten ing ndalem suasana berbahagia meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun Alloh SWT . Ingkang sampun maringi nikmat lan rahmatipun, sehinggo wekdal meniko, kito sedoyo saged kempal lan ngerawuhi acara niki, kanti mboten wonten alangan satunggal punopo, Mugiyo rawuh kulo lan panjenengan sedoyo wonten gino lan manfaatipun.
Solawat lan salam, mugiyo tetep dipun paringaken dumateng Nabi kito Muhammad SAW. Ingkang sampun maringi pitedah lan bimbingan dateng umat menungso, sehinggo sumerap lelampahan ingkang sae, ingkang kedah dipun lampahi, lan lelampahan ingkang awon ingkang kedah dipun tebihi, ing dalem gesang saben dinten. Mugiyo kito sedoyo kalebet umat beliau ingkang estu estu ngamalaken ajaran islam.
Poro dewan juri ingkang kinormatan,...
Kito sedoyo sampun sumerap mbok bilih kemerdekaan niku ngerupakaken rahmat saking Alloh SWT. Milo Saking niku patut kito raos syukur dumateng Alloh SWT. Kemerdekaan niku kebebasan, isa ning arti bebas ngatur negarane dewe lan liya – liyane. Umpomo kulo lan panjenengan kenang ing masa perjuangan pahlawan, Ingkang nyiptakake lan mertahanake kemerdekaan, pertempuran iku koyo geni sing ora mati – mati. Ingkang nyatu karo jiwane para pahlawan. Sedoyo niku dipun lampahi kelawan raos remen lan cintanipun dumateng negari Indonesia.
Poro dewan juri ingkang kinormatan,...
Kulo lan panjenengan ingkang dados warga Indonesia, wajib ngormati lan ngargai perjuangan para pahlawan, salah siji carane yoiku, nerusake kemerdekaan, majukake bangsa, lan nerapake sikap nasionalisme.
Poro dewan juri ingkang kinormatan,...
Peranan generasi nom niku penting banget kanggo kemajuan bangsa lan negara, Nanging, katah generasi nom saniki sing seneng hura - hura, males - malesan lan sapenake dewe. Hal meniko, nunjukake bahwa sikap nasionalisme ing jiwa para pemuda kirang.
Katah warga ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun, inggih meniko negeri tercinta Indonesia. Hal meniko, sangat ngrisoaken, lan yen diterus-terusaken, saged dados perkawis ingkang serius. Katah kawulo muda ingkang nglaliaken jati dirinipun dados warga indonesia. Sebabipun para kawula muda lewih condong marang pergaulan utawi budaya-budaya barat ingkang dugi saking media cetak, elektronik, lan sanesipun, utawi katah warga seneng mundut barang luar negeri, disebabake reginipun lewih mirah.
Dewan juri ingkang kinormatan, masalah-masalah meniko saged diicalaken lan saged mangsulaken raos cinta tanah air Indonesia kalian salah sawijine cara inggih meniko:
1. Mundut barang-barang produk dalam negeri
2. Menghormati jasanipun poro pahlawan 
3. Tindak dateng museum-museum nasional utawi monumen-monumen perjuangan.
Dewan juri ingkang kinormatan, 
Milo, monggo kito nerapake sikap nasionalisme kalian ningkatake rasa tresno dumateng bangsa lan daya juang bangsa, lan nyatuake jiwa lan raga kanggo ngokohi persatuan lan kesatuan bangsa.
Ben kito saged nunjukake bahwa kita minangka generasi muda saged damel bangsa lan negara dados aman nyaman lan sejahtera kados lagu igkang judul “Ya lalwathon”

Dewan juri ingkang kinormatan .
Kulo raos meniko ingkang saged kulo sampekaken, mugi-mugi saged ndatengaken perubahan lan saged mangsulaken utawi nguwataken raos nasionalisme kita sedoyo. Semanten ingkang saged kulo aturaken, mugi-mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sedoyo kekirangan lan kelepatan.
Akhiru kallam
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

2 Responses to " Contoh Pidato Bahasa Jawa SD MI "

Silahkan berkomentar dengan baik & Relevan dengan conten Artikel, Dilarang menyisipkan Link Hidup. jika Teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu diperbolehkan, Terima kasih.


Obat Sipilis
Obat Raja Singa
Obat Kencing Nanah
Obat Gonore
Obat Herpes
Obat Kutil Kelamin
Obat Jengger Ayam
Obat Kondiloma Akuminata
Obat ketuat kemaluan
Obat panu Kadas kudis
Obat Gatal dan Eksim
Obat Kewanitaan
Obat Keputihan
Obat Perapet Vagina
obat Wasir
obat Ambeien
obat Ambejoss
Obat Kanker Herbal
obat kutil kelamin
Ciri gejala Sipilis
Obat Sipilis